โรลสายลม น้ำ ไฟ

                                       

โรลสายลม น้ำ ไฟ

โรลสาย รุ่น ลม น้ำ ไฟ

 

 

ใช้สำหรับต่อ สายส่ง เข้ากับ สายรับ หลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยจะช่วยให้สถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

 

 

 

 Visitors: 69,341