เครื่องตั้งศูนย์รถยนต์ (รุ่น 3D-111)

                                     

เครื่องตั้งศูนย์รถยนต์ (รุ่น 3D-111)

เครื่องตั้งศูนย์รถยนต์

 รายละเอียดสินค้า

  • ระบบ ภาษาไทย
  • จอแสดงผล LCD ขนาด 32 นิ้ว 
  • ชุดคอมพิวเตอร์ PC 1 ชุด
  • ระบบปฏิบัติการ Windows 10
  • เครื่องสำรองไฟ
  • เครื่องปริ้นเตอร์ 
  • ชุด Target จำนวน 4 ชิ้น 
  • จานองศาตั้งศูนย์ล้อ จำนวน 2 ชิ้น

ใช้สำหรับการตั้งศูนย์ล้อ ระบบการตรวจวัด 3D มีความแม่นยำสูง ทำให้ตั้งศูนย์ล้อได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ ใช้งานง่ายสะดวกสบายVisitors: 69,355