อุปกรณ์เสริมถอดยางมอเตอร์ไซค์ ล็อคมือ ล็อคลม

                                       

อุปกรณ์เสริมถอดยางมอเตอร์ไซค์ ล็อคมือ ล็อคคลม

อุปกรณ์เสริมถอดยางมอเตอร์ไซค์ ล็อคมือ ล็อคคลม

 

 

ใช้สำหรับเครื่องเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ เพิ่มหรือลดความสามารถในการยึดล้อภายนอก

 

 

 

 Visitors: 69,355